Vroege Italiaanse schilderkunst

VROEGE ITALIAANSE SCHILDERKUNST

Tegen de achtergrond van een opbloeiende stadscultuur ontstond  in het middeleeuws Italië een schilderkunst  waarvan sindsdien een niet aflatende fascinatie is uitgegaan. Vrijwel alle latere schilderscholen hebben zich direct of indirect hierdoor laten beïnvloeden. De vroeg-Italiaanse schilderkunst ligt aan de basis van de westerse schilderkunst.

Vroeg-Italiaanse schilderkunst is een verzamelnaam voor lokale scholen die eeuwenlang in Italië werkzaam zijn geweest. Uit dit enorme substraat  zijn vele beroemde schilders voortgekomen:  Cimabue en Giotto, Duccio, Simone Martini en de gebroeders Lorenzetti, Altichiero en De’Menabuoi, Barnaba da Modena  en Orcagna. Maar er zijn ook andere, vaak anonieme schilders hebben bijgedragen aan de totstandkoming van een rijk gevarieerde schilderkunst waarin het specifieke samengaat met het universele, het actuele met het tijdloze.

In deze cursus wordt een panoramisch overzicht gegeven van schilderscholen van Noord tot Zuid-Italië in het tijdvak van de elfde tot aan het begin van de vijftiende eeuw. Aan de orde komen zowel de grote altaarstukken en andere paneelschilderingen, als wel muurschilderingen in relatie tot mozaïekkunst. Daarbij gaan we op zoek naar het unieke van de verschillende schilders en schilderscholen, en naar wat ze met elkaar gemeenschappelijk hebben.