Parallelle thema's

PARALLELLE THEMA'S

De cursus gaat over kunstenaars uit verschillende tijden en culturen die zich met gelijksoortige  vraagstukken hebben bezig gehouden. Vaak zonder het zelf te beseffen, werkten ze op eenzelfde golflengte als iemand die in totaal andere omstandigheden opereerde. Een studie hiernaar levert boeiende, instructieve vergelijkingen op.
Inhoud
De studie naar parallelle trajecten in de geschiedenis van de schilderkunst verschaft inzicht in universele artistieke kwesties zoals vorm en inhoud, perspectief, werkelijkheid en verbeelding. Het resultaat is dat we een bepaalde methodiek van kijken ontwikkelen die van nut kan zijn bij het bekijken van willekeurig welk kunstwerk. Per bijeenkomst worden  twee kunstenaars belicht als exponenten van een bepaalde artistieke kwestie. Hieronder volgen enkele voorbeelden van wat per les aan de orde komt.

Piero della Francesca en Cézanne. Twee kunstenaars die hun leven lang zochten naar geometrische vormen die aan de zichtbare werkelijkheid ten grondslag liggen . Ze creëerden een solide geschilderde wereld van grote rust en harmonie.

Arcimboldo en Salvador Dali. De 16de-eeuwse kunstenaar Arcimboldo  maakte absurde portretten, opgebouwd uit vruchten of uit boeken, naar gelang het beroep van de geportretteerde  De schilderijen doen surrealistisch aan  Maar in hoeverre komt het werk van Arcimboldo overeen met dat van een echte surrealistische schilder als Salvador Dali?

Piranesi en Hokusai over perspectief. Vergelijking tussen een Italiaanse en Japanse kunstenaar (beiden geboren in de achttiende eeuw) die met perspectief experimenteerden en ieder vanuit de eigen achtergrond tot zeer verrassende resultaten kwam.

Leonardo da Vinci en Gao Qipei over ’bezield’ schilderen. Leonardo nam geen genoegen met alleen het nabootsen van de zichtbare werkelijkheid, maar probeerde alles wat hij maakte, van leven te bezielen. Zonder het zelf te beseffen, knoopte hij aan bij het basisprincipe van Chinese schilderkunst.