Leven en werk van Italiaanse renaissance kunstenaars

Leven en werk van Italiaanse renaissance kunstenaars

Italiaanse kunstenaars hebben in belangrijke mate  bijgedragen aan de ontwikkeling van de Renaissance, de bakermat van de moderne westerse cultuur. Alleen daarom al vormden ze een beroepsklasse die een nadere studie waard is. In deze cursus proberen we ons op basis van historisch bronnenmateriaal (handboeken, dagboeken, biografieën, brieven en contracten) te verplaatsen in het leven van kunstenaars in de periode van grofweg 1300-1600. Tot de thema’s die aan de orde komen behoren de opleiding van de kunstenaar, het ontstaansproces van kunstwerken, en de sfeer binnen een werkplaats. Ook wordt gekeken naar de relatie van de kunstenaar met de buitenwereld: de contacten met opdrachtgevers, met collega’s en tenslotte hoe het kunstenaarschap werd gecombineerd met het privéleven. Een detailstudie die een nieuw, verfrissend inzicht verschaft in een boeiende cultuurperiode waarin de beeldende kunsten een voortrekkersrol vervulden.
De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:
De werkplaats.
De ber