Kunstgeschiedenis van gebarentaal en expressie

KUNSTGESCHIEDENIS VAN GEBARENTAAL EN EXPRESSIE
Het verband tussen lichaam en geest in de beeldende kunst


In deze cursus wordt de kunstgeschiedenis bezien vanuit het oog van gebarentaal en expressie. Hoe werden in de loop der eeuwen in de beeldende kunsten de zielenroerselen zichtbaar gemaakt?
Kennis van gebaren- en lichaamstaal is van groot nut voor het begrijpen van de betekenis van voorstellingen op oude schilderijen. Kunstenraars maakten graag gebruik van de codering van gebaren om de boodschap van een voorstelling te verduidelijken. Een moderne beschouwer is echter vaak niet meer in staat om die code te ontcijferen met als gevolg dat de betekenis van een kunstwerk hem ontgaat. 
Vanaf de renaissance krijgt het uitbeelden van de gevoels- en denkwereld de hoogste prioriteit. De uitbeelding van de innerlijke bedoelingen van de mens wordt steeds gevarieerder en meer individueel bepaald. Kunstenaars gaan boeken raadplegen van Romeinse schrijvers als Quintilianus en Cicero om te lezen hoe redenaars hun argumenten met non-verbale middelen kracht konden bijzetten. Ook verschijnen er interessante studies over het verband tussen lichaam en geest die kunstenaars helpen bij het uitbeelden van de innerlijke bedoelingen van hun personages. De zoektocht naar verband tussen lichaam en geest resulteerde in een enorme concentratie van expressieve houdingen, gebaren en gelaatsuitdrukkingen waarbij het hele spectrum van de uiterlijke en innerlijke mens aan de orde werd gesteld. Tijdens de cursus zal duidelijk worden dat die zoektocht nog niets aan actualiteit heeft ingeboet.