Italiaanse kathedralen en kloosters

Middeleeuwse kerken en kloosters in Italië

Italië bezit een fantastisch kerkelijk erfgoed, dat tot de hoogtepunten behoort van de cultuurgeschiedenis in het algemeen. In de late Middeleeuwen verrezen in iedere Italiaanse stad kathedralen en kerken die elkaar in schoonheid in rijkdom probeerden te overtreffen. Tot de dag van vandaag zijn ze inspirerende voorbeelden van waartoe een stedelijke gemeenschap in staat is.

Inhoud
– Oorsprong van de kerkelijke architectuur: basilica's en mausolea
– Pisaanse romaanse bouwkunst: de Dom van Pisa
- Normandische bouwkunst in Sicilië: Monreale
– Apulische romaanse bouwkunst: Trani en Bitonto
– Lombardische romaanse kathedralen: Modena
– Toscane en Umbrië: de kathedralen van Florence en Siena/Orvieto
(eventueel uit te breiden met twee bijeenkomsten over kloosters langs de Via Francigena en Via San Michele)


Opzet
De kathedralen worden per streek behandeld, waarbij telkens één representatief bouwwerk voor een regio als uitgangspunt wordt genomen.  Aan de orde komen de historische context, de specifieke omstandigheden die tot de bouw hebben geleid, de architectonische verschijningsvorm, ornamentiek, en kunstwerken. Vervolgens worden de varianten van een regionale stijl bekeken.Er wordt gelet op de overeenkomsten die tot een regionale bouwstijl hebben geleid, maar ook naar datgene wat een bouwwerk tot een unieke uitdrukking van een stad maakt, de zogenaamde genius loci