Giorgione en zijn schilderschool

Giorgione (ca. 1478-1510) heeft maar heel kort geleefd, en  toch geldt hij als  de grondlegger van de beroemde Venetiaanse schilderschool. Hij was een geniaal schilder die uitmuntte in originaliteit en verfijnde smaak. Bijna alles wat hij deed was nieuw: de vloeiende penseelstreek, de delicate nuances in licht en donker, het schitterende kleurgebruik en zijn intrigerende onderwerpkeuze.  Zijn schilderijen hebben een ongrijpbare romantische sfeer die associaties oproept met po√ęzie en muziek. Giorgione bereikte met vorm en kleur  wat dichters en musici bereiken met klank en ritme.  De vergelijking is niet toevallig. Giorgione was zelf zeer muzikaal en hij stond bovendien in nauw contact met de kring rond de drukker en uitgever Manutius die tal van uitgaven van Romeinse en vooral Griekse auteurs verzorgde.
Aan Giorgione kan maar een handvol schilderijen met zekerheid toegeschreven worden, maar zijn invloed is immens groot geweest. In de eerste plaats op Titiaan en andere Venetiaanse schilders, maar ook elders heeft zijn bijzondere manier van schilderen zoveel navolging gevonden dat men soms wel spreekt van  giorgionismo.
In deze cursus onderzoeken we het werk van Giorgione in relatie tot het Venetiaans humanisme en tot de vele Venetiaanse schilders die zich door hem hebben laten inspireren. Wellicht komen we op deze manier tot een nadere omschrijving van het begrip giorgionismo .