Botticelli

BOTTICELLI
Schilder van zwijgende poëzie.

Sandro Botticelli is de intrigerende 15de-eeuwse Florentijnse schilder die beroemd werd zowel door devotionele als mythologische voorstellingen. Bijna ieder schilderij is een voorbeeld van ultieme schilderkunst door sierlijke lijnvoering, rijke detaillering en intense expressie. De Geboorte van Venus en de Primavera zijn meesterwerken die tot de hoogtepunten uit de kunstgeschiedenis behoren. Ze zijn te beschouwen als visuele tegenhangers van de poëtische beschouwingen van de neo-platoonse filosofen aan het hof van de Medici. Botticelli gunt ons zo een blik in de hermetische, mysterieuze wereld van het  Florentijnse humanisme met zijn unieke combinatie van poëzie en filosofie.
Botticelli belichaamde bloei en neergang van de Florentijnse renaissance cultuur.
Hij balanceerde tussen christelijke traditie en de wereld van de klassieke mythologieën, tussen traditioneel vakmanschap en intellectuele belangstelling, tussen extreem individualisme en maatschappelijk engagement. Uiteindelijk veranderde hij van een schilder van hooggestemde platoonse idealen in een volgeling van boeteprediker Savonarola. Hij eindigde als schilder van bevreemdende, diepreligieuze voorstellingen.
In de cursus volgen we de grillige carrière van Botticelli  op de voet. We gaan zijn dagelijkse atelierpraktijk na, reconstrueren zijn sociale netwerk, en proberen ons een beeld te vormen van het gedachtengoed dat hij zich eigen maakte. Zo begeven we ons via Botticelli in het hart van de Florentijnse renaissance.