Bernini

Bernini en zijn tijd

Bernini was de briljante, productieve kunstenaar die zijn stempel heeft gedrukt op het Rome van de barok. Toen ontstond, in een symbiose met de klassieke oudheid, een nieuwe stad, homogeen en gevarieerd tegelijk, monumentaal en sierlijk, en, tegen beter weten in, christelijk en heidens.

Bernini heeft in zijn lange carrière vele pausen gediend. Voor hen heeft hij in Rome het ene na het andere emblematische monument geschapen: het Sint-Pietersplein, het baldakijn en de cathedra in de Sint Pieter, de Vierstromenfontein op de Piazza Navona. Maar ook ontwierp hij het ’totaalkunstwerk’ van de Cornaro kapel met de Heilige Theresa van Avila, het innemende, obelisk dragende olifantje de Pulcino della Minerva en verder kerken, palazzi en de fantastische sculpturen waarvan vele in de Villa Borghese zijn te bewonderen.

In de cursus wordt op basis van brieven, eigentijdse beschrijvingen en biografieën een beeld geschetst van het leven van deze uitzonderlijke persoonlijkheid, van zijn werkmethoden en artistieke ontwikkeling. Ook wordt zijn oeuvre geplaatst in de context van zijn tijd, en vergeleken met andere grote 17de-eeuwse kunstenaars. De cursus is daarom ook een instructieve kunst- en cultuurgeschiedenis in notendop.